PINECROSS
Unilog: Unique Choice from Nature เสากลมธรรมชาติ และเสากลมกลึงเรียบด้วยเครื่องจักร
ลักษณะ: เสากลมธรรมชาติ (Natural round) และเสากลมกลึงด้วยเครื่องจักร (Machined round) มีความแข็งแรงทนทาน มีทั้งเกรดสำหรับงานโครงสร้าง และงานตกแต่งภูมิทัศน์ รวมถึงโครงสร้างสะพาน ท่าเทียบเรือสำราญ Marina รั้วฟาร์มโคนม หรือรั้วปศุสัตว์ แนวราวกันตกของอุทยานธรรมชาติ แนวรั้วเกษตรกรรมหรือพืชไร่ อีกทั้งยังสามารถ ทำเป็นกำแพงกันดิน ในลักษณะ Pole Retaining Wall ได้อีกด้วย
ขนาด: 1. เสากลมกลึง : เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 90 มม. - 185 มม. (4" - 7") ความยาวตั้งแต่ 1.8 ม. - 6.0 ม.
            2. เสากลมธรรมชาติ : เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 90 มม. - 500 มม. (4" - 20") และความยาวตั้งแต่ 1.8 ม. - 12 ม.
การรักษาเนื้อไม้: CCA H4, H5 และ H6
home about us products services gallery download wholesale contact
2007 Copyright Pine Cross Co., Ltd. All rights reserved.