PINECROSSPINECROSS
PINECROSS Outdoor Living คือการผสมผสานสินค้าที่หลายหลายของไพน์ครอส ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสุนทรียะในการพักผ่อนภายนอกตัวบ้าน หรือตัวอาคาร ต้องการสัมผัสธรรมชาติที่ต้องการให้อยู่ใกล้ตัวตลอดเวลา ด้วยว่าทุกวันนี้วัสดุที่อยู่รายรอบตัว ล้วนแล้วเป็นวัสดุที่เกิดจากการสังเคราะห์ หรือวัสดุที่ผลิตขึ้นมาเลียนแบบธรรมชาติ อันได้แก่ วัสดุประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์ คอนกรีต เหล็ก กระจก และอลูมิเนียมป็นต้น วัสดุเหล่านี้ล้วนแล้วแต่นำทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากมาผลิตด้วยการใช้พลังงานน้ำ ไฟฟ้า และน้ำมันอย่างมหาศาล มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมากสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน และทรัพยากรธรธรรมชาติดังกล่าวยังไม่มีการสร้างขึ้นมาใหม่อีกด้วย จึงเป็นการทำลายธรรมชาติอย่างถาวร ดังนั้นเมื่อเราร่ำร้องที่จะใกล้ชิดธรรมชาติ และต้องการที่จะสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง PINECROSS Outdoor Living จึงเป็นทางออกสำหรับความต้องการดังกล่าว

PINECROSS Outdoor Living จะประกอบไปด้วย ไม้พื้น PINECROSS Golden Deck หรือ PINECROSS Ultradeck ซุ้มไม้ PINECROSS Pergola เฟอร์นิเจอร์ PINECROSS Garden และยังประกอบไปด้วยเสากลม PINECROSS Pole ไม้ระแนงไพน์ครอส PINECROSS Lattice ทั้งหมดนี้จะผ่านการออกแบบโดยทีมงานทางเทคนิคของไพน์ครอส หรือ PINECRFOSS Technical Service ซึ่งจะเข้าไปพูดคุยกับลูกค้าเพื่อเข้าใจถึงความต้องการ ออกแบบ หรือทำการถอดแบบวัสดุ หากมีแบบอยู่แล้ว มีการออกพื้นที่จริงเพื่อวัดขนาดและประเมินความพร้อมของหน้างาน ให้คำแนะนำ ประเมินราคาให้ทราบ และเข้าติดตั้งหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ การติดตั้งจะกระทำโดยทีมติดตั้งไม้ไพน์ครอส หรือ PINECROSS Specialist ซึ่งเป็นช่างผู้ชำนาญ และมีประสบการณ์สูง

การติดตั้งทั้งหมดจะถูกควบคุมและดูแลอีกครั้งโดย PINECROSS Technical Service ซึ่งการติดตั้งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ PINECROSS System กล่าวคือ ระบบมาตรฐานไพน์ครอสจะต้องประกอบไปด้วยการใช้วัสดุทุกตัวจากไพน์ครอส เช่น คาน ตง จาก PINECROSS Structure ไม้พื้น จาก PINECROSS Golden Deck และ ตะปู หรืออุปกรณ์ยึดไม้จาก PINECROSS Wood Connection เป็นต้น
home about us products services gallery download wholesale contact
2007 Copyright Pine Cross Co., Ltd. All rights reserved.